Ako dobre poznáte seriál Susedia?

Otázka 3 z 11:

Ako sa volá dcéra Františka a Zuzy?