Ako dobre poznáte seriál Susedia?

Otázka 2 z 11:

Akej profesii sa venuje László?