Ktorá čerstvá surovina je na obrázku?

Otázka 2 z 17:

Ktorá čerstvá surovina je na obrázku?