Ktorá čerstvá surovina je na obrázku?

Otázka 1 z 17:

Ktorá čerstvá surovina je na obrázku?