KVÍZ: Súkromie hercov z Oteckov. Ako dobre ich poznáte?

Otázka 1 z 15:

Ktorá herečka z Oteckov sa čoskoro stane mamou?