Ako pozorne ste sledovali Najväčšieho víťaza?

Otázka 1 z 10:

Koľko súťažiacich sa objavilo v šou Najväčší víťaz?