Čo všetko viete o skeč šou Kredenc? OTESTUJTE SA!

Otázka 1 z 10:

Ktorý herec v paródii na Superstar je za Paľa Haberu?