Ako dobre poznáte seriál Druhá šanca?

Otázka 3 z 10:

S kým Fabián súperil v retrospektívnych častiach v prvej sérii o kreslo primára?