Stali by ste sa Milionárom? Vyskúšajte si otázky z legendárnej relácie

Otázka 1 z 15:

Otázka č. 1