Spoznaj politika podľa siluety postavy

Otázka 1 z 10:

Ktorému politikovi/političke patrí silueta na obrázku?