Ktorý markizácky program by ste mohli moderovať?

Otázka 1 z 5:

Aký drink si objednáte na večierku?